Skip to main content

Privacybeleid The BrownPaper Company

 

Inleiding

The BrownPaper Company gevestigd aan Van Nelleweg 1 – 3.08, 3044 BC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.brownpapercompany.nl, postbus 13308, 3004 HH, Rotterdam, info@brownpapercompany.nl, +31 88 730 5555.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

The BrownPaper Company verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Gegevens secretaresse (naam, telefoonnummer, e-mailadres)
 • LinkedIn adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, te denken valt aan business cards, correspondentie, telefonisch notities en zaken als kenteken, golfhandicap, kledingmaat, geboortedatum, BSN nummer en dieetwensen.
 • Bankrekeningnummer
 • Verslagen van eventuele interviews of afspraken


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The BrownPaper Company verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • The BrownPaper Company verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

The BrownPaper Company neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The BrownPaper Company tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The BrownPaper Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 

Categorie Bewaartermijn Reden
Naam, adres, woonplaats etc 7 jaar Aansluiting bij fiscale wetgeving
Projectgebonden persoonsgegevens Per project separaat vastgelegd Contractafspraken op maat met opdrachtgever

 

Delen van persoonsgegevens met derden

The BrownPaper Company deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The BrownPaper Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The BrownPaper Company en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brownpapercompany.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

E-mail berichtgeving (opt-out)

The BrownPaper Company gebruikt uw naam en e-mailadres onder andere om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, uitnodigingen en andere interessante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailings.

Website Cookies

Bij het gebruik van onze website kan informatie over uw gebruik worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies, hierdoor wordt u herkend bij herhaald bezoek aan de website. The BrownPaper Company gebruikt cookies voor statistische doeleinden, om het gebruik van de websites te analyseren. Via de instellingen van uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The BrownPaper Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken daarbij onder meer gebruik van encryptie en beveiligde verbindingen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@brownpapercompany.nl.

 

Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.