Skip to main content

GEEN UITGEMAAKTE ZAAK! Rendement na bedrijfsovername of fusie.

Met enige regelmaat komen wij situaties tegen waarbij het beoogde rendement na bedrijfsovernames, fusies en samenwerking van en tussen bedrijven niet wordt gerealiseerd. Veelal het gevolg van het ontbreken van expliciet vastgestelde uitgangssituaties en SMART planning. In de due diligence fase, wordt vaak niet vastgesteld hoe cultuur en structuur elementen elkaar beïnvloeden (systematisch en in samenhang), met als mogelijk effect het uitblijven van synergie, schaalvoordeel, marktaandeel en teruggang in de klant- en medewerkers tevredenheid.

‘Onze kernactiviteit is organisaties aan te zetten
tot verandering naar een duurzaam bestaan’.

Onze ervaringen met dit soort vraagstukken hebben wij verwerkt in een gestructureerde pragmatische Opportunity Quick Scan (OQS). In deze scan worden de werkgebieden en disciplines van ondernemingen onderzocht op proces, besturing en cultuur. Afhankelijk van het type organisatie kan de OQS zich richten op disciplines zoals commercie, operations, logistiek en management. De scan geeft een overzicht van de deelgebieden waar, op korte termijn, de verbeterkansen zich voordoen en een indicatie van het mogelijke rendement dat zou ontstaan indien deze verbeterkansen zouden worden verwezenlijkt. Verdere intensieve data-analyse en/of data crunching, maken, als logische vervolgstap, de indicatie concreet.

‘Het resultaat van de scan is niet enkel een analyse van de oorzaken.
Het bevat ook een duiding van het verbeterpotentieel’.

De OQS is een door thebrownpapercompany doorontwikkelde methode gebaseerd op de inzichten van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De OQS opzet is bij meerdere klanten op nationaal en internationaal niveau succesvol toegepast *. Geïntegreerd in de Brown Paper Methodiek (BPM) leverde het, naast verbetering van de besturing van de organisatie, commerciële verbeteringen, operationele en logistieke verbeteringen als ook volledige supply-chain analyse en verbetering op. thebrownpapercompany stelt zich als doel om elke verbetering te vertalen naar een haalbare business case. Daarmee wordt binnen een vast tijdsbestek een aantoonbaar rendement opgeleverd.

*De OQS wordt ook toegepast bij vermeend verbeterpotentieel in bestaande organisaties met een change behoefte

Wil jij als ondernemer of leidinggevende ook sturing op ontwikkeling, groei en rendement, neem dan contact met ons op …