Skip to main content

Eenduidige aansturing van de organisatie

Een mondiale speler in de maritieme sector wilde, gezien haar internationale klantenportefeuille, een eenduidige aansturing van de organisatie vanuit het hoofdkantoor. Met de lokale autonomie van de vestigingen als sterk onderscheidend vermogen, is de centrale organisatie er in geslaagd benchmarking tussen de verschillende vestigingen in de verschillende werelddelen, te installeren op basis van eenduidige management rapportage en eenduidige klantbewerking. Tijdens quarterly review meetings met haar internationale opdrachtgevers konden lokale aspecten in de samenwerking worden belicht en de voortgang erop in beider belang worden opgepakt. Door de cruciale, internationale samenwerking van de eigen managers, met een eenduidige aansturing op basis van gemeenschappelijke management rapportage, ontstonden hierdoor langdurige samenwerkingen, gezamenlijke kostenreducties en een anticiperend investeringen beleid. Al met al, meer partnership met een win-win en meer duidelijkheid voor alle stakeholders.