Skip to main content

Over ons

Historie

Sinds 1999 ondersteunt thebrownpapercompany haar relaties bij verandervraagstukken en creëren we, van bestuurstafel tot en met de werkvloer, maximale waarde voor onze klanten.
In 2014 kozen de lezers van het blad MT, thebrownpapercompany als beste implementatie bureau bij het doorvoeren van verandering.
Vanaf januari 2019 is thebrownpapercompany gevestigd in het Unesco werelderfgoed De Van Nelle Fabriek. Duurzaamheid in bestaan is dat waar de Van Nelle Fabriek en thebrownpapercompany elkaar vinden en versterken.

Visie

Het is niet de vraag wat innovatie doet voor jou, maar wat jij doet om te innoveren.

Impact maak je, door een effect te hebben met die activiteiten die gewaardeerd worden door je klanten. In de huidige samenleving kun je, als organisatie, niet voortbestaan zonder te acteren naar verkregen inzichten. Impact hebben geeft bestaansrecht.

Om je concurrentiepositie te versterken is vernieuwen en innoveren van belang. Je moet als organisatie niet te lang blijven hangen in wat je organisatie doet of heeft gedaan, maar kijken naar wat de organisatie kan gaan doen. Wanneer je als organisatie vooruitkijkt naar wat je gaat doen en hoe je gaat innoveren, dan kan je impact maken.

Wij werken meer dan 20 jaar aan de impact die onze klanten leveren. Door organisaties aan te zetten tot innovatie. Steeds meer is technologische ontwikkeling een belangrijk onderdeel om de impact te vergroten. Hierbij speelt het gebruik van data een grote rol; de data gedreven organisaties spelen namelijk sneller in op hun omgeving en de wensen van hun klanten dan de organisaties die weinig veranderen en innoveren.

Operatie als middelpunt, mens als uitgangspunt, positieve impact als uitkomst

Impactvolle organisaties hebben vaak sterke gemeenschappelijk gehanteerde structuren en een sterk gemeenschappelijk beleefde cultuur. Gezamenlijk vormen zij, mèt initiatief, energie en werkplezier, het organisatie-DNA. Het is de ziel van de organisatie, het creëert meerwaarde en laat de organisatie als één team opereren.

De triangel van economische, sociale & ecologische perspectieven (KPI’s), is grond voor nieuwe ervaringen waarop impactvolle besluiten worden genomen. Directie, management, medewerkers & stakeholders geven aan deze besluiten invulling met hun werkzaamheden. Het resultaat wordt bepaald door de details. Het is een unieke, integrale puzzel van elementen en de reden dat leveranciers leveren, klanten bij u kopen en medewerkers bij u werken. Impactvol resultaat is voor thebrownpapercompany het belangrijkste uitgangspunt bij aan haar voorgelegde vraagstukken.

Wat wordt jouw volgende stap naar meer impact?

Diensten en services