Historie

Sinds 1999 ondersteunt thebrownpapercompany haar relaties bij verandervraagstukken en creëren we, van bestuurstafel tot en met de werkvloer, maximale waarde voor onze klanten.
In 2014 kozen de lezers van het blad MT, thebrownpapercompany als beste implementatie bureau bij het doorvoeren van verandering.
Vanaf januari 2019 is thebrownpapercompany gevestigd in het Unesco werelderfgoed De Van Nelle Fabriek. Duurzaamheid in bestaan is dat waar de Van Nelle Fabriek en thebrownpapercompany elkaar vinden en versterken.

Visie

Impact maak je, door een effect te hebben met die activiteiten die gewaardeerd worden in de samenleving​. Het is onze overtuiging dat je in de huidige samenleving, als organisatie, niet kan voortbestaan zonder te acteren naar verkregen inzichten. Impact hebben geeft bestaansrecht.

Het is onze wens om die organisaties, die worstelen om een waardevolle vertaling te maken van verkregen inzichten naar resultaat, te faciliteren met die vertaling. Van going concern naar growing concern. Dat voegt toe! Deze vertaling naar waarde maken we door de triangel van economische, sociale & ecologische perspectieven (KPI’s), te vertalen naar een impact rapportage waarin de mens nog meer centraal staat. Dit vormt de basis voor besluitvorming en aanzetten tot actie.

Het leveren van impact doen we al ruim 20 jaar. En dat zullen we blijven doen, steeds iets meer aangescherpt. Totdat elke organisatie de inzichten heeft om zichzelf waardevol binnen de samenleving te plaatsen. En zichzelf daarmee voor klanten, medewerkers & stakeholders aantrekkelijk te maken.

Operatie als middelpunt, mens als uitgangspunt, positieve impact als uitkomst

Impactvolle organisaties hebben vaak sterke gemeenschappelijk gehanteerde structuren en een sterk gemeenschappelijk beleefde cultuur. Gezamenlijk vormen zij, mèt initiatief, energie en werkplezier, het organisatie-DNA. Het is de ziel van de organisatie, het creëert meerwaarde en laat de organisatie als één team opereren.

De triangel van economische, sociale & ecologische perspectieven (KPI’s), is grond voor nieuwe ervaringen waarop impactvolle besluiten worden genomen. Directie, management, medewerkers & stakeholders geven aan deze besluiten invulling met hun werkzaamheden. Het resultaat wordt bepaald door de details. Het is een unieke, integrale puzzel van elementen en de reden dat leveranciers leveren, klanten bij u kopen en medewerkers bij u werken. Impactvol resultaat is voor thebrownpapercompany het belangrijkste uitgangspunt bij aan haar voorgelegde vraagstukken.

Maak kennis met ons

Het team