Skip to main content

Het roer om

Onze klant is toeleverancier in de internationale zuivelmarkt in de leveringsketen naar verwerkende industrie en melkveehouder. Vraagstuk voor de toekomst is: De ontwikkeling van het speelveld en een nieuwe strategie. Van typisch logistiek dienstverlener met (ver)bijzondere productkennis en specialistische kennis over grondstoffen en bijbehorende vergunningen, naar een toegevoegde waarde speler in een vernieuwd businessmodel. De uitdaging betreft: De vernieuwing van de topstructuur (aandeelhouders, directie en management) en tegelijkertijd een aanpassing van de organisatie naar een meer proces gestuurd model. Vanuit een hechte samenwerking met de directie wordt een nieuwe koers ontwikkeld door intensief de markt en stakeholders binnen en buiten de organisatie te interviewen. Door beelden van buiten en binnen te combineren vormt zich een stip op de horizon die richtinggevend is voor de uitwerking van de nieuwe strategie. Door samenwerking ontstaat gedragenheid en commitment voor de implementatie.