Skip to main content

Nieuwe wegen

Internationaal toonaangevende service-provider in financiële dienstverlening. Zoekt naar nieuwe wegen om bestaande product-markt combinaties in te zetten voor ‘Neue kombinationen.’ Uitgangspunt is stevig acquisitie-pad, onvoldoende onderbouwd door de ontwikkeling van de markt waardoor richting ontbreekt. Wat is mogelijk om een nieuwe eco-structuur te bouwen vanuit ons bestaande aanbod? Door diep in de markt de klant van de klant te bevragen op de hindernissen die zij voor zich zien ontstaat een interessant vergezicht over nieuwe ketens die ontsloten kunnen worden. Bestaande technologie kan met kleine aanpassingen worden ingezet in nieuwe markten. Resultaat is een hogere bezetting van de tech-platforms en een beter rendement op de investeringen.