Skip to main content

Klantgericht en uniform klantbeleid

Een bedrijf met verschillende divisies in de bouwsector, werd geconfronteerd, door klanten, dat de verschillende divisies niet samenwerkten en verschillende benaderingen op hen als klant loslieten. Klanten riepen om one stop shopping, om 1 vaste contactpersoon en een uniform klantbeleid. Met het kantelen van de organisatie en het klantgericht inrichten, werden nieuwe commerciële processen gedefinieerd. De vaste klantteams, klantverantwoordelijken en klantteamspecialisten, met gezamenlijke commerciële doelstellingen en een op de klantdoelstellingen georiënteerde samenwerking waren uiteindelijk de basis voor meer commercieel succes. De nieuw geformeerde klantteams zijn, op rolniveau, getraind in commerciële vaardigheden en spreken nu dezelfde commerciële taal. Ze  vertalen de commerciële boodschap van het hele  bedrijf met als resultaat meer cross en upsell.