Skip to main content

Slagvaardig management

Waar aan de bestuurstafel steeds vaker gesproken en besloten wordt over verandering, wordt van uitvoerende managers steeds vaker gevraagd om snel en effectief verbeteringen door te voeren.

Beiden dragen daarmee de verantwoordelijkheid voor een duidelijke richting en maximale inzet om de duurzaamheid van de verandering en dus van de organisatie te borgen. Vaak is organische groei, de groei van binnenuit, daarbij leidend.

Slagvaardig uitvoerend management dat, als één team, de gevraagde verandering vorm en inhoud geeft en medewerkers prikkelt en uitdaagt in de uitvoering, is dan noodzakelijk. Met managers die medewerkers helpen het beste uit hen zelf te halen en die zich daarbij bewust zijn van hun voorbeeldrol.  Ook met managers die prestatie indicatoren gebruiken om medewerkers situationeel te sturen, te motiveren en te helpen en… om, waar het nodig is, in te grijpen!

Van managers vraagt dat beschikbaarheid en inzet van de juiste competenties, beschikbaarheid en inzicht van de juiste indicatoren en het hanteren van de beste structuur en vaardigheden bij besturing en aansturing. Inzicht verkrijg je ook door eerst de Opportunity Quick Scan uit te voeren en daar je besturing op in te richten. Opportunity Quick Scan

Door BrownPaper workshops, training, begeleiding en coaching brengen de consultants van thebrownpapercompany uw managers op het gewenste niveau.

Meer weten? Neem nu contact op!