Skip to main content

Tijdelijke management ondersteuning tijdens verandering

Tijdelijke inzet van interim change managers zorgt voor succesvolle verandering binnen de beschikbaar gestelde tijd.

Onze interim change experts werken met mandaat en zijn, als onderdeel van het bestuur, verantwoordelijk voor het succesvol maken, en OTIF (on time in full) uitrollen, van verander- of verbeterplannen. Daarnaast voor het opleveren van de door het bestuur gevraagde deliverables.

Duurzame verandering realiseren kan alleen bij verandergereedheid, inspanningsbewustzijn en de geschikte aanwezige competenties en capaciteit binnen organisaties. Onze interim change experts checken deze randvoorwaarden en helpen de managers en medewerkers bij het realiseren van de verbetering. Zij herformuleren waar nodig de verandervraag en brengen de impact voor de gehele organisatie in kaart. Ook vertalen zij het verbeterpotentieel van de verandering in een gevalideerde businesscase en borgen de implementatie met een gedragen plan. Vervolgens zorgen zij  voor de uitrol van het plan en coachen de verantwoordelijken en uitvoerders bij het realiseren van de nieuwe doelen.

De interim change experts zijn universitair geschoold, hebben vele jaren management en change ervaring en zijn gecertificeerde BrownPaper methodisten

Meer weten? Neem nu contact op!

Transformatie naar Agile teams

BEKIJK CASE