Skip to main content

Transformatie naar Agile teams

Een internationale producent van innovatieve geneesmiddelen stelde vast dat met het kunnen waarmaken van beloftes aan klanten, er een toenemende vraag was naar de inzet ondersteunende medewerkers. TBPC is gevraagd om de uitvoerende taken te analyseren en doeltreffend en doelmatig optimaliseren. In de analyse is vastgesteld dat er een verbeterpotentieel van 30 tot 50% mogelijk is. Op basis van de adviezen is TBPC gevraagd om de realisatie van het verbeterpotentieel en de transformatie vorm te geven. De interim change expert ging aan de slag met het initiëren van de centrale functionele aansturing, het organiseren van dagelijkse stand-ups en sturing obv kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Uitgangspunt was een transformatie naar Agile zelforganiserende en zelfsturend teams en realisatie van de vastgestelde efficiency en het verbeterpotentieel, conform adviezen uit eindrapportage. Er is gewerkt met een scrum aanpak, waarin medewerkers in sprints ‘hands on’ geleerd is om zelf continu verbeteringen in de eigen werkzaamheden door te voeren. Naast de primaire focus op structuur en organisatie van werk, zijn ook een aantal specifieke vaardigheden aangereikt en is gestuurd op concreet waarneembaar gedrag van betrokkenen en hun direct omgeving.