Skip to main content
Waardevolle cultuur

Mensen zijn in organisaties het meest waardevol als ze vanuit mooie teams, met een gedragen cultuur en sterke communicatie, zichzelf en het bedrijf kunnen ontplooien.

Juist bij veranderingen staan zowel de teams als de cultuur extra in de schijnwerpers. Wat is de beste organisatie structuur? Wat is de cultuur die het beste de beoogde doelstellingen binnen de gestelde tijd ondersteunt? Wat zijn de belangrijkste cultuuraspecten die extra aandacht verdienen? Vragen waarvan de beantwoording uiteindelijk door de mensen zelf wordt gegeven en wordt ingevuld met formele en informele waarden, gedragingen en opvattingen

Als management wil je de beste teamsamenstelling gebaseerd op taken, rollen en competenties. Als teamlid wil je een fijne werksfeer, leuke collega’s en teamresultaat. In beide gevallen zijn gedrag en communicatie de verbindende factor.

Door het gebruik van BrownPapers en Ervarend Leren oefeningen gaan de brownpaper consultants actief aan de slag met:

1. Coachen op de Top Down & Bottom Up aanpak

2. Bepalen wat de formele en informele waarden van de individuen, de teams (incl. leiderschap teams) en de organisatie zijn en

3. Vastleggen wat de gedragingen en opvattingen zijn die hieruit voortkomen, welke gewenst zijn (enablers) en welke ongewenst zijn (blockers).

Daarna brengen de brownpaper consultants de juiste team, cultuur en communicatie eisen bij elkaar, adviseren ze nieuwe communicatie structuren en trainen ze het management en medewerkers op het tonen van de juiste houding en het juiste gedrag. Daarmee leggen ze de basis voor het succesvol doorvoeren van verbeteringen in besturing, processen en uitvoering.

Meer weten? Neem nu contact op!