Skip to main content

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door The BrownPaper Company. The BrownPaper Company besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. The BrownPaper Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website van The BrownPaper Company. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

The BrownPaper Company heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo’s en beeldmateriaal). Niets van de op de website van The BrownPaper Company aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van The BrownPaper Company openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren altijd met bronvermelding. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The BrownPaper Company.

The BrownPaper Company is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.