Over ons

We creëren sinds 1999 bij onze klanten een duidelijke filosofie, nieuwe orde, een manier van werken die maximale waarde creëert voor hun klanten en andere stakeholders. Ingericht op de meest effectieve en efficiënte manier.

De projecten zijn energievol en inspirerend voor management en uitvoerende medewerkers op alle niveaus in de organisatie. Behalve dat we de nieuwe werkwijze creëren, laten we deze verbeterde werkwijze echt werken. In feite activeren we dan het aanwezige onbenutte potentieel. Het beoogde eindresultaat is een sterk gemeenschappelijk beleefd en zeer onderscheidend organisatie-DNA met bijbehorende operationele resultaten.

Daarnaast ontstaat een organisatie die in staat is zichzelf verder door te ontwikkelen: het maximaliseren van de organische groei, de groei van binnenuit. Met onze maatwerkaanpak afgestemd op de behoefte van de klanten van onze opdrachtgevers creëren we organisaties die van deze tijd zijn. Deze aanpak heeft integrale aandacht voor cultuur; hierbij werken we aan gedrag, mindset, mentale & fysiek fitheid en managementontwikkeling. Deze aanpak heeft tevens aandacht voor structuur, waaronder processen, documenten en besturing. We maken de organische groei, de groei van binnenuit, van zowel individuen als de gehele organisatie en de effectiviteit van het management meetbaar in tijd en sturen continu bij.

Wanneer onze klant dat wil, spreken we een rendementafrekening af op basis van de daadwerkelijk behaalde operationele resultaten.

Hoe vergroot u de toekomstbestendigheid van uw organisatie?

Bij onze klanten behaalde operationele resultaten in de afgelopen jaren:

Gerealiseerde extra omzet

Gerealiseerde kostenbesparingen


Totaal behaald in sales-, back offices- en productie, logistiek & onderhoudsprojecten.
In 15 jaar tijd > € 1 miljard aan additionele omzet gerealiseerd met onze klanten!


Meer informatie?

Download hier de presentatie over ons bestaansrecht


Terug naar boven

The Brown Paper Company

Ons bestaansrecht

Wat drijft ons?

Organisaties met bestaansrecht hebben een sterk gemeenschappelijk beleefd en onderscheidend organisatie-DNA. Het vormt de ziel, creëert meerwaarde en laat de organisatie als één team opereren. Dit DNA creëert actieve fans en is de reden waarom klanten bij u kopen en medewerkers graag bij u willen werken.

Veel organisaties zijn dit DNA verloren.


Hoe werken wij?

Met onze bewezen Brown Paper-methode creëren uitvoerenden, management en klanten gezamenlijk een onderscheidend DNA. Een integrale benadering met aandacht voor structuur, cultuur, plezier en energie. Uitdagende coaching en begeleiding en 'afspraak is afspraak' zorgen voor een slagvaardige organisatie. Door organische groei, de groei van binnenuit incasseren we het onbenutte potentieel.


Wat is het resultaat?

De leukste verbeterroute. Deze leidt tot de meest onderscheidende organisatie met verrassende operationele- en financiële resultaten. Resultaten waar we ons graag op laten afrekenen.


Terug naar boven

The Brown Paper Company

Onze expertise

The Brown Paper Company heeft een aantal expertisegebieden die we invullen met de beste pragmatische aanpak:

Bestaansrecht zonder omwegen

De basis van elke organisatie: Een heldere, realistische en begrijpbare richting. Meer informatie

Customer & Commercial Excellence

Significant verhogen van omzet en marge. Onze klanten worden de beste oplosser van 'latente' pijn bij hun klanten, waardoor zij de hoogste meerwaarde creëren en hun omzet verhogen - met betere marges. Niet alleen noodzakelijk binnen marketing en commerciële afdelingen, maar ook in de operatie. Meer informatie

Operational Excellence

Realistische kostenverlaging, verbetering kwaliteit. Door backoffice, productie, logistiek en onderhoud efficiënt en effectief in te richten, werken deze tegen de laagste kosten en de beste kwaliteit. Zonder dat het bestaansrecht wordt aangetast. We werken hier met technieken als lean, TOC, OEE, TPM, TQM, 5s en Kanban. Meer informatie

Vitaliteit Excellence

Mentale en fysieke fitheid draagt bij aan duurzame inzetbaarheid: meer energie, creativiteit en kwaliteit. Meer informatie

Management Excellence

Het ontwikkelen van een slagvaardig management als één team dat uitvoerende medewerkers uitdaagt zonder het doen van concessies. Meer informatie

Het beste onderscheidende organisatie-DNA

Met onze opdrachtgevers creëren we gezamenlijk een sterk gemeenschappelijk beleefd en onderscheidend organisatie-DNA. We zorgen ervoor dat dit echt gaat werken. Meer informatie


Projectmanagement: zelf doen of intensief begeleid?

Het doorvoeren van duurzame verbeteringen vraagt om een planmatige benadering. Samen met een team van de opdrachtgever ontwerpen we in detail de verbeterroute om de beste in de sector te worden. Afhankelijk van de benodigde competenties, zelfwerkzaamheid, de beschikbaarheid van een team en de volwassenheid van de organisatie op het gebied van verbetermanagement gaan we aan de slag. Hiervoor zijn verschillende opties van begeleiding:

1. Volledig verbeter-projectmanagement door The Brown Paper Company

Ons team van specialisten neemt, met ondersteuning van een task force-team van de opdrachtgever, de project verantwoordelijkheid om binnen de tijd en scope van het project de afgesproken verbeteringen op te leveren. Voordelen van dit concept

Snelheid:

Onze specialisten zijn getraind en "ready to go" waardoor de eerste resultaten snel zichtbaar worden.

Minimale impact:

Door onze specialisten direct in te zetten kunnen uw medewerkers zich optimaal bezighouden met het realiseren van groei. De winkel blijft volop draaien met minimale impact op het dagelijkse werk van uw medewerkers.

Direct brede inzet:

Door de direct brede inzet van de aanpak zal op deze wijze de olievlekwerking snel plaatsvinden. Door onze begeleiding kunnen veel medewerkers direct aan de slag gaan met verbeteringen.

Acceptatie:

Vaak is de acceptatie hoger als een externe adviseur het voortouw neemt in het aankaarten van veranderingen.

2. Uw zelfsturend-team met begeleiding op afstand

Ons team traint en begeleidt het zelfsturende team van uw organisatie op de Brown Paper methode filosofie en de uitvoering ervan. Op afstand wordt het project door ons begeleid. Hoogfrequent komt dit team bij elkaar, bespreekt de vorderingen en het plan voor de komende weken. Voordelen van dit concept

Eigen verbeterteam:

Door uw medewerkers te trainen creëert u een team dat zich in de toekomst kan richten op nieuwe verbeteringen die nodig zijn op andere gebieden binnen de organisatie.

Train de trainer:

Wij kunnen uw team helpen om ook andere medewerkers te trainen. Deze kunnen dan ingezet worden op soortgelijke projecten.

Coaching naar excellence:

Uiteraard gaat de business door en zullen de getrainde medewerkers snel weer volledig in de dagelijkse praktijk worden ingezet. Door periodieke terugkomdagen te organiseren helpen wij de medewerkers bij te blijven met hun tijdens de training geleerde skills.

Innovatie:

Onze ervaring leert dat de getrainde medewerkers veelal out of the box gaan denken. Ze komen met nieuwe ideeën en benaderen de dagelijkse gang van zaken vanuit de mogelijkheid tot verbetering. Daarbij hebben ze geleerd dat executie van plannen van het hoogste belang is.

Focus:

Deze aanpak haalt medewerkers even uit hun dagelijkse drukke bezigheden en stelt hen in staat volledige focus te hebben op het leren van de aanpak. Dit komt de snelheid van het leren ten goede.

3. Ondersteund verbeter-projectmanagement op onderdelen

Op basis van uw eigen verbeterroute en projectmanagement doet u, waar nodig, een beroep op de specialisten, producten en oplossingen van The Brown Paper Company. Voordelen van dit concept

Gefaseerd verbeteren:

Door ons in te zetten op bepaalde deelgebieden kunt u binnen uw organisatie incrementeel verbeteringen aanbrengen waar u denkt dat er op dat moment ruimte is.

Kosten:

Met een gedoseerde en selectieve inzet van onze specialisten vallen de kosten uiteraard lager uit dan bij een volledig programma waarbij wij ook het projectmanagement in handen nemen.

Detachering of interim:

Onze specialisten zijn graag bereid om enige tijd on-site uw operatie te ondersteunen met hun expertises. Dit kan de kickstart zijn die u helpt om de gewenste veranderingen snel te kunnen oogsten wanneer u nog geen geschikte medewerker heeft op de cruciale plek. Met als uiteindelijk doel: het inwerken van uw (nieuwe) medewerker voor deze rol door onze specialist.

Ook varianten tussen de 3 opties zijn mogelijk. De voor- en nadelen bespreken we graag met u.

Met welke vorm van begeleiding gaat u
het onbenutte potentieel echt incasseren?


Meer informatie?

Download hier de presentatie over ons bestaansrecht


Terug naar boven

The Brown Paper Company

Onze werkwijze

Onze aanpak is een verbeterroute waarbij we starten met de maximale bewustwording dat veranderen noodzakelijk is. Parallel daaraan creëren we met uitvoerende medewerkers, management en klanten de 'nieuwe werkelijkheid'. Door middel van intensieve begeleiding met o.a. de vaardigheden- en competentietrainingen en coaching zorgen we ervoor dat de nieuwe werkelijkheid werkt.

Bij sommige organisaties moet eerst de richting en strategie duidelijk worden gemaakt.

De Brown Paper-methode kent vier stappen in veranderen. Deze stappen kunnen parallel worden uitgevoerd.

 • 1

  Bij de start bepalen we samen met onze opdrachtgever wat voor hen de juiste route is om te komen tot het behalen van de beoogde resultaten.

  Vaak begint de route met een korte analyse van de huidige situatie. Dit doen wij om een bewustwording te creëren dat verbeteren echt noodzakelijk is en om de hoogste intrinsieke motivatie om te verbeteren te creëren. Dit is een noodzakelijke stap om de verbetering te laten slagen.

 • 2

  Een belangrijk moment dat volgt, is het creëren van een onderscheidend en gezamenlijk beleefd organisatie-DNA. Dit is de meest efficiënte en effectieve 'nieuwe werkelijkheid' in structuur en cultuur, ontworpen samen met management en uitvoerende medewerkers. In dit DNA spreekt iedereen dezelfde taal, waardoor procesbeheersing, trainen, uitdagen en doorontwikkelen efficiënt en effectief verlopen.

  Deze ontwerpfase sluiten we af met het in detail bepalen van de onderscheidende DNA-elementen die de meeste klantwaarde hebben. 'Gouden Stippen' noemen we die. Tijdens dit creatieve proces zien we de eerste verbeteringen, de quick wins, al plaatsvinden. Ook maken we samen met de opdrachtgever het 'laten werken'-plan en een business case. Wanneer er commitment is van alle betrokkenen gaan we hiermee van start.

 • 3

  Binnen het 'laten werken' is er specifiek aandacht voor de besturing en uitvoering. Door trainingen specifiek op het onderscheidende organisatie-DNA af te stemmen, beschikken medewerkers over de juiste vaardigheden en competenties. Deze trainingen worden in teams en individueel gedaan. Behalve dat de operationele cijfers laten zien of er verbetering is, meten we ook hoe effectief en efficiënt het management is en hoe groot de 'organische groei' binnen de uitvoering is.

 • 4

  Alleen een integrale aanpak van structuur en cultuur zal leiden tot de gewenste verbetering met de bijbehorende blijvende resultaten. Uiteindelijk bepaalt het gedrag van medewerkers of de vernieuwing duurzaam is. Er is dan ook veel aandacht voor het uitdagen en doorontwikkelen, zowel in teams als individueel.

  Om het maximale uit medewerkers te halen en hen het juiste gedrag te laten vertonen, zet je ze in hun kracht door:
  - Coaching op houding & gedrag
  - Managementontwikkeling, persoonlijk en als team

Alleen een integrale aanpak van structuur en cultuur zal leiden
tot de gewenste verbetering met de bijbehorende blijvende resultaten


Terug naar boven

The Brown Paper Company

Organisatie-DNA

Het organisatie-DNA bestaat uit integraal verbonden organisatie-elementen. Het onderscheidend vermogen wordt bepaald door de details in deze elementen. Deze details moeten zowel beter zijn dan die bij de concurrent als de hoogste meerwaarde creëren voor de klant. Dit zijn de unieke koopredenen en dit noemen wij 'Gouden Stippen'. Hoe meer stippen, hoe groter het onderscheidend vermogen van het organisatie-DNA en hoe groter het bestaansrecht.

Wat zijn de 'Gouden Stippen' in uw organisatie-DNA?

Het organisatie-DNA wordt gevormd door een integrale puzzel van structurele en culturele elementen:

Structurele elementen

 • producten & diensten
 • operatie (processen, documenten en systemen)
 • besturing (vergaderingen, rapportages en bila's)
 • organisatiestructuur
 • training & ontwikkeling
 • marketing
 • overige tastbare zaken (o.a. panden, auto's)

Culturele elementen

 • houding & gedrag van management
 • houding & gedrag van uitvoerenden
 • mindset en collectieve overtuigingen
 • de taal die we spreken
 • mentale en fysieke fitheid

In zeven specifieke Brown Paper-modellen ontwerpen management en uitvoerende medewerkers gezamenlijk het complete organisatie-DNA.

Hoe ziet uw organisatie-DNA eruit en hoe vormt het een geheel?


Terug naar boven

The Brown Paper Company

Ons onderscheidend vermogen

The Brown Paper Company heeft een aantal unieke koopredenen. Gouden stippen noemen we die in onze methode. Onze eigen Gouden Stippen zijn:

 • Bottom-up, samen met management
   

  Bottom-up, samen met management

  Onze aanpak is bottom-up, waarbij zowel uitvoering als management betrokken is. Hierdoor creëren we een gemeenschappelijk beleefd en onderscheidend organisatie-DNA. Een ziel die tot in de haarvaten beklijft: co-creatie en sociale innovatie!

 • Structuur en cultuur: een integrale puzzel
   

  Structuur en cultuur: een integrale puzzel

  De integrale inrichting van structuur en cultuur begint met een gemeenschappelijk beleefd organisatie-DNA. Een verbeterproject bestaat uit een integrale aanpak met een combinatie van beiden: structuur / cultuur, mechanisch / organisch, hard / zacht, rood / blauw. Deze integrale aanpak leidt tot een filosofie met fans onder klanten en medewerkers. De cultuurverandering en verbetering van management in tijd meten we met tools zoals de Organische Groei Monitor en Managing Result.

 • Unieke methode
   

  Unieke methode

  We hebben een unieke verbeterroute, de 'Brown Paper-methode', die we aan iedere specifieke klantsituatie aanpassen. Deze methode ontwikkelen we continu door en we trainen ons verbeterteam tot het beste team in onze sector.

 • Rendementsdenkers
   

  Rendementsdenkers

  Wij zijn rendementsdenkers. Rendementsdenken betekent meerwaarde creëren voor de klant van onze opdrachtgever. Verantwoordelijkheid nemen wij ook voor het resultaat. Een gedeelte van de investering is resultaatafhankelijk. Dit om rendementsdenken te bevorderen en resultaten te garanderen.

 • Meer dan 50 geaccrediteerde en toegewijde professionals
   

  Meer dan 50 geaccrediteerde en toegewijde professionals

  We werken met het beste team van toegewijde en - in onze methode - getrainde professionals. Vanuit een gemeenschappelijke visie en methode spreken we dezelfde taal, werken we efficiënt en komt beweging direct op gang. Zo realiseren we sneller rendement voor onze klanten.

 • Exclusief per segment
   

  Exclusief per segment

  Binnen de projecttijd werken wij exclusief voor één bedrijf in een bepaalde sector / klantsegment, omdat wij deze tot de meest onderscheidende in dit segment maken. Dit doen we omdat er maar één de meest onderscheidende kan worden of zijn en we het ontwikkelde DNA niet doorverkopen aan een ander.

 • Niet alleen 'Best in class' maar 'Best en meest onderscheidend in class'
   

  Niet alleen 'Best in class' maar 'Best en meest onderscheidend in class'

  Onze aanpak richt zich behalve op efficiency en effectiviteit, zoals met lean en lean6sigma, ook op het creëren van een onderscheidend DNA met Gouden Stippen en een uitdagend management waarbij 'afspraak is afspraak' geldt. Zo werken we aan slagvaardige organisaties.

De combinatie van deze Gouden Stippen zorgen voor een unieke positie in de markt waarmee wij een versnelling realiseren in verbinden, verbeteren en het behalen van de beoogde resultaten.

Hoeveel rendement zou The Brown Paper Company
voor uw organisatie kunnen opleveren?

Meer informatie?

Download hier de presentatie over ons bestaansrecht


Terug naar boven

The Brown Paper Company

Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door The Brown Paper Company. The Brown Paper Company besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. The Brown Paper Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website van The Brown Paper Company. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

The Brown Paper Company heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo's en beeldmateriaal). Niets van de op de website van The Brown Paper Company aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van The Brown Paper Company openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren altijd met bronvermelding. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Brown Paper Company.

Privacy Statement

The Brown Paper Company respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. The Brown Paper Company verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker The Brown Paper Company toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden.

Daarnaast gaat The Brown Paper Company er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen van The Brown Paper Company. The Brown Paper Company verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

×