Skip to main content

Prikkel: Verantwoordelijkheid

 

Mijn organisatie en mijn medewerkers zijn voorbereid op werken op afstand….

 

In de huidige tijdgeest is het evident dat binnen welke organisatie dan ook het heel helder zou moeten zijn waar:

  • iedere medewerker verantwoordelijk voor is (voor welke (deel)activiteit binnen een proces of overdracht moment tussen processen)
  • wat zijn of haar competenties zijn 
  • wie hij of zij kan vervangen indien er een medewerker wegvalt en daar op kan worden aangesproken.

In hoeverre zijn jullie voorbereid en waar zitten de blinde vlekken?

Een handvat voor een goed gesprek met je team download je op deze pagina!

We zijn benieuwd naar de resultaten!

Tweede coronagolf Prikkel
Download hier de Prikkel!