Skip to main content

Innovatie volgt technologie – of andersom?

“”We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run,”” (“Definition of Amara’s law | PCMag”)

Roy Charles Amara (7 april 1925[1] – 31 december 2007) was een Amerikaanse onderzoeker, wetenschapper, futurist en voorzitter van het Institute for the Future. Hij werd vooral bekend door het bedenken van de bovenstaande wet van Amara over het effect van technologie. (https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Amara)

Terugblik:

Het is interessant om te zien hoe deze wet nog steeds van toepassing is. Veel bedrijven zullen eerst technologie binnen halen en dan pas kijken welke innovatie daarmee gerealiseerd kan worden. Enkele jaren geleden speelde een Blockchain project bij een grote gemeente. Daarbij was de noodzaak voor Blockchain niet aanwezig. Deze gemeente wilde toch werken met Blockchain en aanhaken bij de Blockchain Coalitie. De technologie was richtinggevend voor de keuze die deze partij maakte.

Lessons learned:

Achteraf gezien is de gedachte om te experimenteren met de Bockchain helemaal zo gek nog niet. In principe leidt een laag risico bij de introductie van nieuwe technologie tot grotere adoptie. Waar we grote verwachtingen hadden van Blockchain op korte termijn, keken we te weinig naar de lange termijn mogelijkheden. De wet van Amara.

In 2016 was Marloes Pomp al actief om vanuit de overheid met de Blockchain Coalitie de weg te plaveien voor deze techniek. Diverse grote IT-bedrijven haakten snel aan bij specialisatie groepen zoals de Blockchain Coalitie in Healthcare. De grote effecten in de markt lieten echter nog op zich wachten. Nu Nicky Heckster deze Blockchain Coalitie weer leven heeft ingeblazen zijn wij vanuit the Brownpaper Company enthousiast en betrokken.

Vooruitkijkend:

Waarom? Omdat wij zien dat Blockchain technologie uitermate goed toepasbaar is om op lange termijn processen digitaal te verbeteren en te innoveren. De technologie van Linked data, de mogelijkheden van distributed ledger technologie (DLT) en de gecontroleerde toegang tot data is van vitaal belang om te kunnen innoveren. Met de benoemde principes kunnen we data die geproduceerd is hergebruiken. Hergebruik is ook een basisprincipe van FAIR data.

De effecten op korte termijn zijn misschien niet zo groot, maar het idee van FAIR data, blockchain principes en Linked Data technologieën zullen onze digitale wereld op lange termijn enorm beïnvloeden. Het web van digitale objecten, die vindbaar en herbruikbaar zijn, zal het nieuwe Internet 3.0 vormen.

Doe je mee!

TheBrownPaperCompany erkent de wet van Amara en daarom voegen wij waarde toe voor onze klanten met focus op lange termijneffecten en realistische verwachtingen op korte termijn.

Neem gerust contact op of lees onze andere prikkelende artikelen