Skip to main content

Digitaal in relatie tot welzijn

Wat is digitaal welzijn en waarom is het antwoord op die vraag relevant voor jou en je bedrijf?

Kinderen hebben een andere perceptie over “digitaal zijn” ten opzichte van hun ouders. Voor mij in de rol van ouder vertaalt digitaal zich in apps, tools en vermaak. Mijn IPad gebruik ik voor mijn werk en FIFA Mobile. De Smart lampen en mijn verwarming bedien ik met een app. Uiteraard bankier ik digitaal, bestel ik wel eens een maaltijd en betaal ik veelal digitaal.

Toch is dit anders dan wat kinderen digitaal doen of eigenlijk wat zij digitaal zijn. Bij kinderen worden facetten van het leven digitaal ingevuld. Op afstand spelen ze samen verstoppertje online. Maar het gaat nog veel verder. De skin in een game is belangrijker dan de kleding die zij naar school dragen. Ze zijn dan ook bereid om geld uit te geven in virtuele shops aan NFT’s, virtuele kleding en zelfs het online bijwonen van virtuele concerten in een Second Life omgeving.

Achtergrond en toekomst

Eind 19e eeuw waren Wallace en Darwin de grondleggers van de evolutietheorie. Zij beschrijven hoe erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie.

Wanneer we nu kijken naar de digitale revolutie, zal deze dus niet worden gedreven door de technologie zelf, maar door de volgende generaties die van analoog volledig naar digitaal evolueren. Neem als voorbeeld wat Aerosmith in de videoclip van Amazing aan de wereld liet zien. De samensmelting van de echte wereld met de digitale versie. In de loop van generaties krijgt het begrip “digitaal” een volledig nieuwe betekenis.

Voor onze kinderen is er geen online en offlinewereld meer, die gaan volledig in elkaar over. Een mooi voorbeeld was Onlive, een in Mountain View, Californië gevestigde leverancier van Cloud virtualisatie­ technologieën. Het vlaggenschip van OnLive was de gaming service in de Cloud, waarmee abonnees computergames konden huren zonder ze lokaal te installeren.

De impact op ons welzijn

Deze ontwikkeling en evolutie heeft echter direct effect op de digitale strategie voor de toekomst. Als we nu kijken hoe we een bedrijfsmodel kunnen vernieuwen door middel van digitale strategie gaat de discussie vaak over innoveren en over bedrijven die al in de digitale wereld actief zijn. Het investeren van bedrijven in de Metaverse is hier een voorbeeld van.

Kijkend naar de toekomst vanuit digitale ontwikkeling zien we onuitputtelijke technologische mogelijkheden, in combinatie me de genoemde evolutie aspecten. Over een paar jaar gaat het niet zozeer over wat we digitaal kunnen doen, ook niet om waarom we het digitaal doen. Ik denk dat de digitale strategie naar de toekomst steeds meer zal gaan over Digitaal Welzijn.

Deze evolutie is het gebied waarnaar Anne-Françoise Rutkowski vanuit de Universiteit Tilburg al jaren onderzoek doet. In verschillende artikelen beschrijft zij hoe bijvoorbeeld de samenwerking in teams en organisaties qua interactie tussen de mensen is geëvolueerd door de inzet van digitale middelen. Tijdens de pandemie heeft zij geëxperimenteerd met gebruik van Second Life tijdens het geven van colleges. Zie hierover dit artikel over volle collegezalen in Second Life.

De vraag is nu: Kan ik in mijn Onlive leven ook geluk creëren? Digitale strategie zal steeds meer in het kader van het digitaal welzijn staan. Virtuele werelden worden deel van ons leven en welzijn. Waar we nu beginnen met virtual fashion en skins, groeien we naar een Onlive leven. Dit betekent ook dat deze Onlive trend effect zal hebben op alles wat we doen. De colleges van Rutkowski waren geen Teams sessies maar echte colleges in een digitale wereld.

De impact op bedrijven

Als we Onlive gaan realiseren betekent dit ook dat bedrijven Onlive moeten zijn. Dus merken zullen ook in de digitale wereld actief moeten worden. De bibliotheek bezoeken we in de toekomst ook virtueel en de digitale leeszaal wordt een Onlive meeting plek.

De evolutie die gaande is zorgt dat onze kinderen van een online en een offlinewereld naar een Onlive wereld zullen gaan. Survival of the fittest, de natuurlijke selectie, moet dus ook Onlive zijn en daar moeten bedrijven op anticiperen met hun strategie.

Welke impact heeft het op jou?

Voor de inspiratie van deze blog wil ik de altijd inspirerende Anne-Françoise Rutkowski en Michiel Boreel bedanken. Deze prikkel gebruiken we bij TheBrownPaperCompany natuurlijk ook graag om jou te inspireren en voor te bereiden op de wereld waar je content bent.

Welke aanpassing heeft jouw organisatie nodig? Hoe ga jij bijdragen aan het bestaansrecht van morgen en hoe kunnen we je daarbij helpen?

Neem gerust contact op of lees onze andere prikkelende artikelen