Skip to main content

Leiderschap in het Luftman model

Hoe het Luftman model van invloed is op leiderschap

 

Een overzicht van het Luftman model

Het Luftman Model is een uitgebreid kader dat de wisselwerking tussen organisatie en technologie onderzoekt, met de nadruk op de afstemming van technologie op de bedrijfsstrategie. Aanvankelijk geïntroduceerd als het “Strategisch Afstemmingsmodel” in de jaren 90, evolueerde het model in de loop der tijd door een breder perspectief op IT-leiderschap en -beheer te omvatten. Het benadrukt het belang van een strategisch partnerschap tussen de bedrijfs- en technologiefuncties, met een focus op het bereiken van gemeenschappelijke doelen en doelstellingen.

Stadia van strategische IT-afstemming

Het Luftman Model bestaat uit vijf stadia van strategische IT-afstemming, namelijk:

 1. Bewustzijn: Initieel/Ad Hoc Proces – Hoogst onwaarschijnlijk dat deze organisaties in staat zullen zijn om een op elkaar afgestemde IT-bedrijfsstrategie te bereiken,
 2. Verkenning: Toegewijd proces – Elke afstemming tussen bedrijf en IT op lokaal niveau wordt meestal niet benut door de onderneming. De potentiële kansen worden langzaamaan herkend.
 1. Competentie: Gevestigd, gefocust proces – De IT-structuur voegt voornamelijk waarde toe intern en
 2. Bekwaamheid: Verbeterd/beheerd proces – De organisatie ziet IT als een innovatieve en vindingrijke strategische bijdrage aan succes.
 3. Leiderschap: Geoptimaliseerd proces – Organisaties maken gebruik van IT-middelen op een bedrijfsbrede basis om het bereik van de IT-organisatie uit te breiden naar de toeleveringsketens van klanten en leveranciers.

Deze stadia weerspiegelen de vooruitgang van de IT-volwassenheid van een organisatie, variërend van een basisbegrip van het potentieel van technologie tot het bereiken van een leidende positie bij het benutten van technologie voor concurrentievoordeel. Het model benadrukt het belang van leiderschap in elk stadium om een effectieve afstemming tussen technologie-initiatieven en de algehele bedrijfsstrategie te waarborgen.

Een overzicht van leiderschapsmodellen

Verschillende leiderschapsmodellen zijn ontwikkeld om organisaties en individuen te begeleiden bij het begrijpen van de principes van effectief leiderschap. Terwijl er verschillende modellen bestaan, zijn enkele goed toepasbaar in een digitale transformatie:

 1. Het Transformationeel Leiderschapsmodel: Ontwikkeld door James MacGregor Burns. Dit model benadrukt het vermogen van de leider om volgers te inspireren en te motiveren door een gevoel van doel, visie en persoonlijke groei te bevorderen. Transformationele leiders stimuleren innovatie en faciliteren positieve veranderingen binnen de organisatie.
 2. Het Situationeel Leiderschapsmodel: Geïntroduceerd door Paul Hersey en Ken Blanchard. Dit model suggereert dat effectief leiderschap afhangt van het aanpassen van de leiderschapsstijl op basis van de situatie en het volwassenheidsniveau van de volgers. Het pleit voor flexibiliteit en het aanpassen van leiderschapsbenaderingen om aan de behoeften van het team te voldoen.
 3. Het Dienend Leiderschapsmodel: Geïntroduceerd door Robert K. Greenleaf. In dit model draait het om het idee dat leiders de behoeften van hun volgers moeten prioriteren en hun persoonlijke en professionele ontwikkeling moeten bevorderen. Dienende leiders richten zich op samenwerking, empathie en ethische besluitvorming.
 4. Het Authentiek Leiderschapsmodel: Ontwikkeld door Bill George, dit model benadrukt het belang van zelfbewustzijn, transparantie en oprechte interacties tussen leiders en volgers. Authentieke leiders streven ernaar hun acties in lijn te brengen met hun kernwaarden en overtuigingen.

Implicaties van het Luftman Model voor Leiderschap

De nadruk van het Luftman Model op strategische afstemming en leiderschap sluit goed aan bij verschillende leiderschapsmodellen, en versterkt het idee dat effectief leiderschap een cruciale rol speelt bij het realiseren van een succesvolle integratie van technologie in de bedrijfsstrategie. De volgende punten illustreren de implicaties van het Luftman Model voor leiderschap:

 1. Strategische Visie en Transformatie: Het Leiderschapsstadium van het Luftman Model vereist leiders met een duidelijke strategische visie voor de technologische vooruitgang van de organisatie. Dit komt overeen met de principes van transformationeel leiderschap, aangezien visionaire leiders hun teams kunnen inspireren om verandering te omarmen en innovatie na te streven.
 2. Aanpassend Leiderschap: Naarmate organisaties de stadia van het Luftman Model doorlopen, moeten leiders hun leiderschapsstijlen aanpassen aan het evoluerende technologische landschap. Dit komt overeen met de benadering van situationeel leiderschap, waarbij leiders hun acties afstemmen op de specifieke behoeften van de situatie en de volwassenheid van het team.
 3. Dienend Leiderschap in Afstemmingsinspanningen: De nadruk van het Luftman Model op strategisch partnerschap sluit aan bij de principes van dienend leiderschap. Leiders die samenwerking prioriteren en aan de behoeften van hun teams voldoen, bevorderen de integratie van technologie- en bedrijfsdoelen en stimuleren een cultuur van wederzijds begrip.
 4. Authentiek Leiderschap in Afstemmingsinspanningen: De stadia van het Luftman Model moedigen leiders aan om authentiek en transparant te zijn in hun interacties. Authentieke leiders kunnen vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen terwijl ze de organisatie begeleiden bij het afstemmingsproces, waardoor de verbinding tussen technologie en bedrijfsstrategie wordt versterkt.

Conclusie

Leiderschapsmodellen bieden waardevolle inzichten en kaders voor leidinggevenden, zodat zij effectief kunnen navigeren door de complexiteit die het afstemmen van technologie op bedrijfsstrategie met zich meebrengt. Het Luftman Model, met zijn nadruk op strategische afstemming en de stadia van vooruitgang, biedt een robuust kader voor IT-leiderschap en -excellentie. Door verbindingen te leggen tussen het Luftman Model en verschillende leiderschapsmodellen, zullen organisaties hun begrip van de rol die leiderschap speelt bij het realiseren van een succesvolle technologie-integratie verbeteren, wat uiteindelijk innovatie, groei en concurrentievoordeel stimuleert.

Ons aanbod

Aan de hand van een scan maken wij de huidige mate van verbinding tussen IT- en businessdoelstellingen zichtbaar. Aanvullend kunnen onze experts je begeleiden naar de meest effectieve wijze van leiding geven, zodat je bedrijf gaat excelleren.

Bronnen:

 1. Luftman, J. (2000). Assessing business-IT alignment maturity. Communications of the AIS, 4(14), 1-51.
 2. Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row.
 3. Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1982). Management of Organizational Behaviour: Utilizing Human Resources. Prentice-Hall.
 4. Greenleaf, R. K. (1977). Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. Paulist Press.
 5. George, B. (2003). Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. John Wiley & Sons.