Skip to main content

Oefening baart kunst. Geen verandering baart zorgen!

Bekende spreekwoorden zijn lang geleden ontstaan en bevatten vaak woorden of termen die in het hedendaagse taalgebruik minder of helemaal niet meer voorkomen. Desondanks gebruiken we die oude spreekwoorden nog steeds om kort en krachtig iets duidelijk te maken.

Verandering is gewenst:

De kop van dit artikel geeft aan dat je vanuit kennis een vaardigheid en competentie kan ontwikkelen door iets veelvuldig te oefenen en te herhalen. Opvallend genoeg constateren we dat met die opgedane kennis en vaardigheden niet automatisch een gewenste of geplande verandering tot stand wordt gebracht. Wij maken ons daarover zorgen en lossen het graag op.

Uit onderzoeken naar waarom de verandering uitblijft leren we dat vaak onvoldoende is uitgewerkt welke factoren allemaal van invloed zijn.  Jammer want: “Een goed begin is een daalder waard”.

Als het gewenste resultaat uitblijft, zelfs ondanks een goede voorbereiding, dan hoor je bij de ruim 50% van bedrijven die volgens publicaties van Gartner en McKinsey geplande transformaties niet volledig of niet succesvol afronden.

Wat heb je daarvoor nodig:

Om de kans te vergroten dat je tot de 50% geslaagde transformaties gaat behoren drie tips voor een optimale voorbereiding:

 1. Beschouw de verandering vanuit de business strategie en ontwikkel een datastrategie die de transformatie ondersteunt en bestuurbaar maakt.
 2. Beschrijf de gewenste verandering per domein door middel van een use case met:
  1. de beschrijving van het probleem dat wordt opgelost (WHY),
  2. eenduidig en duidelijk beschreven doelstelling, de criteria om succesvol te zijn (WHAT),
  3. het juiste verband tussen mensen, processen, technologie en data (HOW),
  4. een goed georganiseerde governance voor de transformatie (SURE).
 3. Randvoorwaarden zijn uiteraard ook:
  1. volledige goedkeuring en medewerking vanuit de top van de organisatie,
  2. een “coalition of the willing”, de enthousiaste en kundige leden uit de organisatie,
  3. volledige medewerking en loyaliteit op de werkvloer.

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de huidige situatie compleet en correct in kaart te brengen. Zodat je weet wat het vertrekpunt is en welke aspecten aan de verandering onderhevig zullen zijn. Daarmee heb je gelijk ook een meetpunt voor de verandering die komen gaat.

Hoe kunnen we jou helpen?

Wij maken ons geen zorgen over verandering, wel over het uitblijven daarvan terwijl je naar jouw mening alles uit de kast hebt gehaald om succesvol te transformeren. “Als het tij verloopt verzet men de bakens”. Als de marktomstandigheden wijzigen is het nodig dat jouw organisatie ook van koers verandert. Door samen de juiste koers te volgen maken we jouw organisatie efficiënter, effectiever en succesvoller dan concurrenten.

Als je het gevoel hebt dat “het water je tot aan de lippen staat” neem dan gerust contact dan werpen wij de boei. Samen maken we een plan om je noodzakelijke transitie in gang te zetten en succesvol af te ronden. Zo bouwen wij aan een solide toekomst.

Bekijk ook andere prikkels op onze pagina voor meer inspiratie die kan leiden tot succesvolle transformatie.