Skip to main content

verandermanagement, leren en ontwikkelen

Slagvaardig Organiseren van Sport (SOS) is het programma dat we, in samenwerking met NOC*NSF hebben ontwikkeld om kleinere en middelgrote sportbonden slagvaardiger te maken zodat ze beter kunnen anticiperen op een veranderende samenleving. 21 sportbonden hebben als eerste het SOS-programma gevolgd.

Aan de hand van 6 bouwstenen hebben we de BrownPaper methode in een vorm aangereikt waarmee de bonden de komende jaren zelf in staat zijn benodigde veranderingen door te voeren.

Lees artikel Sportbonden leren door doen in SOS-traject

Op Sport Knowhow XL is in een serie artikelen te lezen hoe deze sportbonden het programma doorlopen hebben. Leo Aquina heeft alle bonden geïnterviewd en hiermee een mooie reeks artikelen gemaakt die een inkijk geven in de ervaringen van de bonden.

Aan de orde komt onder meer op welke wijze de bond het veranderingstraject heeft uitgevoerd, welk effect dat had en wat de volgende stappen zijn. Hieronder de artikelen die gepubliceerd zijn:

deel 1  Handbalverbond slaat nieuwe wegen in dankzij SOS-programma

deel 2  Cricketbond slagvaardiger door ontwikkelagenda

deel 3  Airbadminton wil beachvolleybal en 3×3 basketbal achterna

deel 4  Judobond wil gedragsverandering tot stand brengen bij de clubs

deel 5  Rugby Nederland gaat voort op succesvol ingeslagen weg

deel 6  Jeu de boules-bond werkt hard aan cultuurverandering

deel 7  Nederlandse Basketball Bond blijft inzetten op samenwerking

deel 8  Nederlandse Ski Vereniging gaat terug naar de kern

deel 9  Hippische sportfederatie kapitaliseert onbenut potentieel

deel 10  Het verandertraject van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond.

deel 11  Bestuurlijke eenheid voor versnipperde biljartbond essentieel bij innovatie

deel 12  Reddingsbrigade wil de vierde hulpdienst van Nederland zijn

deel 13  Autosportfederatie gaat instructeurs vooral didactisch helpen

deel 14  Eerst de basis, dan volgt de rest voor de handboog- en curlingbond

deel 15  Tafeltennisbond wil leden en het ‘pingpongland’ meer bieden

deel 16  Base- en Softbalbond stapt over van aanbod- naar vraaggericht werken

deel 17  De onderwatersportbond stapte uit comfortzone

deel 18  Schermbond wil weer groeien, mét nieuwe clubcompetitie

deel 19  Squashbond denkt en handelt nu als een start-up

deel 20  Bowlingfederatie wil vooruitstrevende verenigingen creëren

deel 21  Bridgebond zoekt naar nieuwe lidmaatschapsvormen

Wil je graag eens sparren over hoe de 6 bouwstenen jullie slagvaardigheid kan vergroten neem gerust contact op.