Skip to main content

Om sport slagvaardig te organiseren, zijn er verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Hier zijn enkele belangrijke stappen en overwegingen:

  1. Duidelijke doelstellingen en visie: Stel duidelijke doelen en een visie op voor de sportorganisatie. Dit helpt bij het bepalen van de richting en het nemen van beslissingen die in lijn zijn met de overkoepelende doelstellingen.
  2. Competent leiderschap: Zorg voor bekwaam en effectief leiderschap dat de organisatie kan sturen. Dit omvat het benoemen van competente bestuurders en managers met ervaring in sportmanagement.
  3. Organisatiestructuur: Ontwikkel een heldere organisatiestructuur met duidelijke verantwoordelijkheden en communicatielijnen. Dit zorgt voor efficiënte besluitvorming en een gestroomlijnde uitvoering van taken.
  4. Financiële planning: Zorg voor een gedegen financiële planning en beheer. Dit omvat het opstellen van budgetten, het zoeken naar financieringsmogelijkheden, het beheren van inkomsten en uitgaven, en het waarborgen van financiële transparantie.
  5. Infrastructuur en faciliteiten: Zorg voor geschikte sportfaciliteiten en infrastructuur die voldoen aan de behoeften van de sporters en de organisatie. Dit kan onder andere het ontwikkelen of huren van sportvelden, sporthallen, kleedkamers en andere faciliteiten omvatten.
  6. Promotie en marketing: Implementeer effectieve promotie- en marketingstrategieën om de sportactiviteiten te promoten en de betrokkenheid van deelnemers en supporters te vergroten. Dit kan onder andere het gebruik van sociale media, website, nieuwsbrieven, evenementen en samenwerkingen met andere organisaties omvatten.
  7. Vrijwilligersbeheer: Bouw een betrokken gemeenschap op van vrijwilligers die helpen bij de organisatie van sportactiviteiten. Zorg voor een effectief vrijwilligersbeheerprogramma, inclusief werving, training, waardering en behoud van vrijwilligers.
  8. Samenwerking: Werk samen met relevante sportorganisaties, overheidsinstanties, sponsors en andere belanghebbenden om de middelen en kennis te delen en synergie te creëren. Samenwerking kan leiden tot gezamenlijke evenementen, gedeelde middelen en bredere ondersteuning voor de sport.
  9. Technologie en gegevensbeheer: Maak gebruik van technologische hulpmiddelen en systemen om de sportorganisatie efficiënter te beheren. Dit omvat het gebruik van sportbeheersoftware, digitale communicatiekanalen, geautomatiseerde registratiesystemen en het verzamelen en analyseren van gegevens voor besluitvorming en prestatieverbetering.
  10. Opleiding en ontwikkeling: Bied training en ontwikkelingsmogelijkheden voor sporters, coaches, scheidsrechters, bestuurders en andere betrokkenen. Door voortdurende educatie en professionele ontwikkeling kunnen zij hun vaardigheden verbeteren en bijdragen aan de groei en succes van de sportorganisatie.

Door deze stappen te volgen en aandacht te besteden aan deze verschillende aspecten, kun je sport slagvaardig organiseren en een solide basis leggen voor succes.

Slagvaardig Organiseren van Sport (SOS)

Het programma dat thebrownpapercompany in samenwerking met NOC*NSF heeft ontwikkeld om kleinere en middelgrote sportbonden slagvaardiger te maken. Zo kunnen ze beter anticiperen op een veranderende samenleving. Meer dan 21 sportbonden hebben inmiddels het SOS-programma gevolgd.

We hebben NOC*NSF de BrownPaper methode aangereikt in een vorm waarmee de bonden de komende jaren zelf in staat zijn benodigde veranderingen door te voeren. Deze methode is opgebouwd uit 6 bouwstenen, waarover je hier meer kunt lezen.

Lees artikel Sportbonden leren door doen in SOS-traject

Op Sport Knowhow XL is in een serie artikelen te lezen hoe deze sportbonden het programma doorlopen hebben. Leo Aquina heeft alle bonden geïnterviewd en hiermee een mooie reeks artikelen gemaakt die een inkijk geven in de ervaringen van de bonden.

Aan de orde komt onder meer op welke wijze de bond het veranderingstraject heeft uitgevoerd, welk effect dat had en wat de volgende stappen zijn. Hieronder de artikelen die gepubliceerd zijn:

deel 1  Handbalverbond slaat nieuwe wegen in dankzij SOS-programma

deel 2  Cricketbond slagvaardiger door ontwikkelagenda

deel 3  Airbadminton wil beachvolleybal en 3×3 basketbal achterna

deel 4  Judobond wil gedragsverandering tot stand brengen bij de clubs

deel 5  Rugby Nederland gaat voort op succesvol ingeslagen weg

deel 6  Jeu de boules-bond werkt hard aan cultuurverandering

deel 7  Nederlandse Basketball Bond blijft inzetten op samenwerking

deel 8  Nederlandse Ski Vereniging gaat terug naar de kern

deel 9  Hippische sportfederatie kapitaliseert onbenut potentieel

deel 10  Het verandertraject van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond.

deel 11  Bestuurlijke eenheid voor versnipperde biljartbond essentieel bij innovatie

deel 12  Reddingsbrigade wil de vierde hulpdienst van Nederland zijn

deel 13  Autosportfederatie gaat instructeurs vooral didactisch helpen

deel 14  Eerst de basis, dan volgt de rest voor de handboog- en curlingbond

deel 15  Tafeltennisbond wil leden en het ‘pingpongland’ meer bieden

deel 16  Base- en Softbalbond stapt over van aanbod- naar vraaggericht werken

deel 17  De onderwatersportbond stapte uit comfortzone

deel 18  Schermbond wil weer groeien, mét nieuwe clubcompetitie

deel 19  Squashbond denkt en handelt nu als een start-up

deel 20  Bowlingfederatie wil vooruitstrevende verenigingen creëren

deel 21  Bridgebond zoekt naar nieuwe lidmaatschapsvormen

Wil je graag eens sparren over hoe de 6 bouwstenen jullie slagvaardigheid kan vergroten neem gerust contact op.