Skip to main content

Afbeeldingsresultaat voor the future of autonomous automotive interior

Organisaties die niet vernieuwen raken achterop. Zij verliezen hun bestaansrecht naar hun klanten en verdwijnen van het toneel. Wie niet aan de lange termijn denkt, trekt aan het kortste eind. Vandaag een kijkje in de automotive waardeketen naar de klant!

Onderweg – het nieuwe jaar in vol goede voornemens – zie ik dat heel Europa er op uittrekt met de auto. Het belangrijkste symbool van onze persoonlijke vrijheid. Eerder las ik over de regelmatige bijeenkomsten die de autoproducenten samen hebben. Op de agenda tal van onderwerpen, behalve de duurzaamheid van hun businessmodel. Ik vraag me af wat hun belang is om dit te doen. Willen ze klanten nog beter bedienen? Hebben ze samen gesproken over het zuiniger maken van hun auto’s of beter inspelen op het belang van het milieu? Niets van dat al; de agenda werd gedomineerd door gesprekken over technologie en marktintroducties van nieuwe modellen. In wiens belang was dit? Niet van de klant, wel van aandeelhouders. De rest is historie. Inmiddels loopt die industrie hopeloos achter op de realiteit en trekken diverse merken Europa binnen.

En dat is jammer want het zit hem niet in de kennis, nog in de ambities. Europa kent een lange traditie met uitstekende, vooroplopende autobouwers. Groei-ambities, zoals wij willen de grootste autobouwer van de wereld worden. En daar wringt de schoen. En dat schuilt in de bereidheid om van jouw businessmodel af te stappen en keuzes te maken.

Stel we zijn 20 jaar verder. Alle auto’s zijn electrisch, autonoom, internet-verbonden en gedeeld. Welke schakels kennen we dan nog in de keten? Laten we die eens omdraaien en beginnen bij de eindgebruiker, jij en ik; de klant! De klant vraagt naar de auto via een ‘app’, wij nemen als voorbeeld de ‘app’ van ELeMa (de ‘Electrische LeaseMaatschappij’). De klant heeft er een maandelijks abonnement (‘recht op aanroep’) en een afspraak afhankelijk van het aantal kilometers, tijdstip / mobiliteitsdruk (aantal voertuigen op de weg), eventueel delen van het voertuig en aanvullende diensten (wel / geen commerciële boodschappen in het voertuig, koffie / thee etc.) Na de aanvraag volgt een advies en een prijsopgaaf, de auto arriveert (er zitten nog 2 andere ‘klanten’ in) en vervolgt zijn route. Aangekomen op de eindbestemming voldoet een druk op de knop (de frictie loze belofte van EleMa, net als Uber nu.) Achter deze ‘mobiliteitsbeleving’ gaat een aantal partijen schuil;

 1. De fabrikant; ontwerpt, ontwikkelt en ontzorgt (veilig, vlot en vertrouwd op weg, de reputatie van een degelijk product);
 2. De dienstverlener; biedt een businessmodel inclusief abonnement / recht op vervoer op ieder gewenst tijdstip inclusief aanvullende diensten (advies intensiteit / aankomsttijd, content, catering,…….). Zorgt voor de rekening, administratie en betaling / verrekening en handelt het verkeer af met de betalingsinstelling. En dat alles in een overzichtelijke ‘app’;
 3. De data-leverancier; levert onderliggende data voor beslismomenten over vertrek, duur, route, prijsstelling en samenstelling (bij gedeeld vervoer);
 4. De zekerheids-leverancier; verzekert voertuig, dienst en data bij aansprakelijkheden, gebreken in dienstverlening en financiële risico’s;
 5. De investeerder; investeert in wagenpark (ontwikkeling, fabricage, beheer en onderhoud);

Deze rollen zouden ook gecombineerd kunnen door een of meerdere partijen. Wat valt op? Wat kunnen we ten opzichte van de huidige werkelijkheid veronderstellen? Er ontbreekt een aantal schakels; retail, onderhoud, en import-distributie. Eigendom en gebruik en risico zijn ontkoppeld en in andere delen van de keten geparkeerd. Kortom de hele markt is veranderd naar een totaal ander model.

Vraag is nu wie die spelers zijn die tezijnertijd de markt bedienen met dit totaal nieuwe businessmodel. Daarvoor komt een aantal partijen in een kansrijke positie;

 • Techbedrijven; begrijpen hoe je de aandacht van de klant vasthoudt en daarmee kennis van de klant vergaart over waar zijn behoeftes liggen. Snappen hoe je een toegangspoort aanstuurt om regie te nemen in een waardeketen;
 • Automotive-incumbents; grote fabrikanten die en masse overschakelen naar Electrische Voertuigen (EVs) en over ruime middelen beschikken. Weten wat massaproductie is en hebben kapitaal en kennis van bouw en distributie. Tesla is meest vooruitgeschoven pionier met een volledig geïntegreerd model waarin fysieke producten en data langs dezelfde lijnen in de waardeketen passeren;
 • Leasemaatschappijen; hebben kennis van de klantrelatie en bezitten veel data over het voertuig (rond onderhoud, beheer en prijsstelling e.d., minder over toepassing en gedrag in voertuigen);
 • Ride-haling bedrijven; Uber, Lyft, DiDi en Grab (en hun tech-deelnemingen zoals Waymo, Otto) hebben veel kennis en massa’s data over gedrag en gebruik in mobiliteit en inmiddels betalingsgedrag;
 • Verzekeraars; hebben enorm veel kapitaal ter beschikking, kunnen zowel financiering / investering als risicoafdekking op zich nemen. Hebben traditioneel vanuit schademarkt veel affiniteit met mobiliteit. Hebben (nog wel) een directe klantrelatie;
 • Beleggers / investeerders; hebben vanuit hun kernactiviteit toegang tot kapitaal dat moet renderen (herbeleggen premies, assetmanagement, pensioenuitvoerders, etc.)

Wie het weet mag het zeggen. Retail automotive, onderhoudsformules en universeel bedrijven blazen mogelijk snel hun laatste adem uit. Beeldbepalende spelers zullen direct de eindgebruiker opzoeken. Bovendien wordt onderhoud aan EVs minder complex en zeer zeker minder intensief, marges verdwijnen als sneeuw voor de zon. Feit is dat de incumbent spelers in automotive goed voorgesorteerd zijn, echter nu wel versneld zullen moeten inzetten op een nieuw business- en verdienmodel. Leasemaatschappijen hebben de verbinding met de klant, maar ontberen diepe gebruikersdata vanuit het voertuig, mogelijk vervullen zij dan nog een rol aan de achterkant van het businessmodel. De slag die geleverd gaat worden over deze kernbehoefte van de mens zal gaan tussen de grote bedrijven die hun model weten aan te passen. Voor autobouwers de vraag of zij op tijd begrijpen dat techniek hen nog geen tech-bedrijf maakt.

Welke aanpassing heeft jouw organisatie nodig? Hoe ga jij bijdragen aan het bestaansrecht van morgen?

Marcel van der Schaaff is gefascineerd door nieuwe technologieën en de invloed daarvan op markten en hun ordening; op zoek naar nieuwe mogelijkheden om groei en rendement voor alle belanghebbenden te realiseren. Partner in The BrownPaper Company, ondernemer-investeerder en bruggenbouwer naar nieuwe businessmodellen. Mede-oprichter van o.a. NINTES, NedBricks, Brown Paper Incubator en Mercury Trade Credit.