Skip to main content

Wat doe jij om te innoveren en wat doet innovatie voor jou?

 

Historie

Eind jaren 70 was het Greenhouse Effect binnen Exxon Mobile bekend, waarbij een directe link gelegd werd tussen de opwarming van de aarde en gebruik van fossiele brandstoffen. Exxon Mobile onderzocht de effecten en gevolgen van CO2 op het broeikaseffect en investeerde in ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, opwekking van zonne-energie et cetera. Op dat moment was Exxon een voorloper.

In 1988 melde wetenschappers van NASA aan het Congres in de VS dat de opwarming van de aarde door het Greenhouse Effect snel toenam. In het rapport stond dat 1988 het tot dan toe warmste jaar was ooit. Op basis van deze rapportage begon men in 1993 onder de regering Clinton te werken aan klimaatbeleid met bijvoorbeeld een CO2 Tax.

Toen begin jaren 80 de olieprijs daalde besloot Exxon Mobile te stoppen met investeren in alternatieve brandstof en weer vol te investeren in Olie. In 1995 werd door de senaat tegen de CO2 belastingen gestemd omdat dit ten koste zou gaan van de Economie in de Verenigde Staten. Twee cruciale momenten in het klimaatbeleid en de acceptatie van het broeikaseffect.

Lessons learned

Nu dit artikel wordt geschreven, in 2023, gebeurt hetzelfde. We zijn actief met allerlei akkoorden om broeikasgassen te verminderen en zitten midden in een stikstof crisis. Door de oorlog in Oekraïne worden gas en olie duurder en wat gaan we doen? Vanuit de EU ontvangen burgers wat geld om de hoge olieprijs te compenseren en we maken prijsafspraken die bijvoorbeeld voor de BV Nederland 25-50 miljard gaan kosten. TNO berekende dat met ongeveer 45 miljard elk huis in Nederland kan worden voorzien van zonnepanelen…

Een bijzondere parallel die we als thebrownpapercompany herkennen bij klanten. Bedrijven kijken naar nieuwe businessmodellen, maar op het moment dat er druk ontstaat valt men terug op het oude, vertrouwde businessmodel. Daardoor maken de bedrijven niet de sprong naar het nieuwe businessmodel en op lange termijn missen ze de boot.

Als thebrownpapercompany helpen wij onze relaties bij het maken van de juiste  keuze tussen bestaande en nieuwe businessmodellen.  Trends en analyses van de markt wegen we daarin mee. HR verandert bijvoorbeeld het beleid van mensen aantrekken naar stevig retentiebeleid. Een bakker pastzijn assortiment aan vanwege de energiekosten, maar kan juist daardoor meer specialiseren.

Terugkomend op Exxon Mobile, als zij in de jaren 80 alternatieve energie hadden omarmd, zouden ze in 2023 een veel betere marktpositie hebben. Dan waren ze niet de paria’s die het Greenhouse effecten veroorzaken hadden ze een enorme voorsprong bij de ontwikkeling van elektrische auto’s, zonnepanelen en waterstof.

Vooruitkijkend

Aansluitend bij de titel van dit artikel kan je de vraag stellen hoe Exxon had moeten innoveren en welke innovatie Exxon nu gaat helpen voor hun toekomst.
Uiteraard helpen we jou graag als je met vergelijkbare vraagstukken worstelt en helpen we je klaar te zijn voor jouw toekomst!