Skip to main content

Wat radicaal hervormen teweeg brengt in de automotive markt

Onder invloed van de aantrekkende economie, toegenomen consumentenvertrouwen en vervangingsvraag zit er weer flink groei in het aantal verkochte nieuwe auto’s in Nederland. Een groei die dit en volgend jaar zal aanblijven is de verwachting. Echter, is er sprake van een laatste groeistuip voordat in Nederland het volume van nieuwe auto’s langdurig zal afnemen?
Er zijn ‘traditionele’ reden om aan te nemen dat de autoverkopen gaan stijgen, zoals de aantrekkende economie en het consumentenvertrouwen. Er zijn ook redenen om aan te nemen dat het aantal auto’s zal teruglopen. Redenen als de toename van de gemiddelde levensduur van de auto, terugloop van het aantal voertuigbewegingen door vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en een krimp in het aandeel zakelijke leaseauto’s. Tevens is er sprake van  terugloop van vervangingsvraag door minder ongevallen, doorontwikkeling van rij-ondersteunende systemen en de zelfrijdende auto. Cijfers tonen immers aan dat Tesla met Autopilot functie tot 40% minder ongevallen veroorzaakt.
De auto, die in toenemende mate meer connected en autonoom wordt, zorgt voor een versnelde verschuiving van bezit naar gebruik. Voertuigen worden meer en meer ingezet als dienst voor derden. Naast groei van reeds bestaande car & ride sharing initiatieven, is te verwachten dat steeds meer automotive labels vanaf 2019 komen met autodiensten. Diensten in plaats van producten, waarbij de auto via een online mobiliteitsplatform als abonnement wordt aangeboden.
Een nieuw automerk dat met die visie in het DNA van de organisatie is ontworpen, is het Chinese Lynk & Co. Met een duidelijke tech- en innovatiehorizon, ongehinderd en niet beperkt door traditionele businessmodellen om de dingen anders te doen. Het moederbedrijf van Volvo – Geely – is de drijvende kracht achter Lynk & Co. Volgend jaar start de productie van de eerste auto´s in de Volvo fabriek in Gent. De Chinese auto’s worden gebouwd op dezelfde platforms waar ook de Volvo XC40 op staat. In 2020 zijn de eerste Lynk & Co’s verkrijgbaar in Europa. Bestellen van de auto vindt online plaats, waarna de auto wordt thuisbezorgd. Er vindt geen verkoop plaats via reguliere autoshowrooms, alhoewel er wel in diverse Europese steden winkels van het merk zullen verschijnen waar de mogelijkheid wordt geboden om de auto’s te bezichtigen.
De modellen van Lynk & Co zullen in hoge mate connected zijn, waarmee de auto’s ingezet kunnen worden als deelauto. Openen, instellen  en betalen zullen via een app plaatsvinden. De connectiviteit zorgt ervoor dat Lynk & Co altijd en continue in interactie en dialoog staat met zowel de auto als de berijder. De prijs is nog een goed bewaard geheim, al is de verwachting dat de Lynk & Co tot wel 30 procent goedkoper zal zijn dan z’n concurrenten. De Lynk & Co is te koop, te gebruiken en in  abonnementsvorm te rijden.

AUTOFABRIKANTEN TRANSFORMEREN IN TOENEMENDE MATE VAN AUTOMOTIVE NAAR AUTOMATION.
Een aantal transformaties uit de praktijk:
1. Verkoop van auto’s in dichtbevolkte gebieden zoals Los Angeles en New York daalt, ten gunste van voornamelijk ride-sharing (Uber/Lift) diensten.
2. Exponentiële toename van het aantal gebruikers van diverse car-sharing platformen. Car2Go ziet bijv. in Amsterdam het gebruik (rijders) en het aantal (frequentie) van car-sharing met > 50% groeien en kondigt uitbreiding van steden aan.
3. Toename van het aantal concepten waarbij de auto-als-dienst wordt aangeboden. Zo biedt Cadillac (GM) het flexibel abonnement ‘Book by Cadillac’ aan, waarbij de gebruiker het type auto kiest afhankelijk van zijn voorkeur en gebruik.
4. Steeds meer auto’s  worden als ‘all inclusive’ concept verkocht. Tesla gaat auto’s met Autopilot functie inclusief verzekering en onderhoud leveren. Ook Volvo heeft eerder aangekondigd dusdanig veel vertrouwen te hebben in de eigen techniek dat de auto met een aanvullende service en diensten geleverd gaat worden, zoals verzekering en garantie & onderhoud.
5. Automotive labels, kondigen aan rond 2020 te komen met ‘Car as a Service’ concepten zoals ‘pay as you ride’ op afroep en de zelfrijdende taxi. Wellicht het meest aansprekende voorbeeld is daarbij de samenwerking tussen Mercedes-Benz en Bosch.  ggevende maakt.

WIE HEEFT EEN ROL EN IN WELKE WAARDENKETENS NA 2019?
Verandering in de automotive sector heeft ook andere, wellicht nog grotere effecten, zoals:
• Verzekeraars: betekent dit voor verzekeraars minder te verzekeren objecten, met lagere risico’s en complexere schades? En daarmee ook minder of juist gespecialiseerde verzekeraars? En welke rol en toegevoegde waarde heeft de verzekeraar straks nog in de waardeketen, anders dan verzekeringstechnisch enkel het zijn van risicodrager?
• Autoschadebedrijven: loopt het aantal herstelwerkzaamheden net zo hard terug als het aantal auto’s? En in welke mate worden schades door het gedrag (afleiding!) en de reactiesnelheid van de bestuurder in de auto bepaald?
• Infrastructuur: wat vraagt deze ontwikkeling van de inrichting van snelwegen, is er dan nog steeds meer asfalt nodig of juist ‘slimmer’ asfalt?
• Olieproducenten en tankstations: hoe snel maken fossiele brandstoffen plaats voor elektrisch en waterstof aandrijving? En in welke mate en vorm worden tankstations door mensen en auto’s gebruikt?
• Overheid: welke fiscale effecten zijn er van teruglopende accijns en BPM opbrengsten? Vraagt de ontwikkeling om een andere inrichting van het publieke domein zoals specifieke car sharing parkeerplaatsen in steden?
• Data-providers: de connected zelfrijdende auto zal naar schatting 4.000 GB aan data (per dag!) gebruiken en produceren. Wie heeft eigenaarschap en gebruiksrecht van die data? Hoe interpreteren we die data en welke nieuwe diensten kunnen daarmee ontwikkeld worden?
Bij groeistuipen horen naast schokken ook nieuwe mogelijkheden! Zijn we vergeten dat velen hun bestaansrecht ook ooit hebben verleend aan het ontstaan, het gebruik en groeiontwikkeling van de huidige auto?
Duurzaam bestaansrecht vraagt niet enkel alert reageren en evalueren vanuit huidige perspectieven, maar vraagt juist ook om jezelf opnieuw uit te vinden en te transformeren naar business modellen die ogenschijnlijk haaks staan op de huidige. Durf u te anticiperen in netwerken met open interfaces? Hoe lang blijft u vasthouden aan uw huidige rol in bestaande waardeketens?
Anna is sinds begin 2018 Partner bij The BrownPaper Company.  Zij weet als geen ander innovaties op een eigenzinnige manier om te zetten naar toepassingen, producten en diensten. Sterk gericht op mensen in hun kracht zetten en team(vorming). Haar kwaliteiten liggen op het vlak van het realiseren van strategische doelen en transities middels het inzetten van innovatie, change adoption, co-creatie en waardesturing. Met haar ervaring weet zij het verschil te maken in klant- en procesgestuurde product- en dienstontwikkeling in de commerciële sector. Zowel bij de initiatie en start als de realisatie van transities. Ze onderscheidt zich met prikkelende product- en marktvisies, ten aanzien van huidige en toekomstige trends en exponentiële ontwikkelingen. Zoals de impact en het effect van de zelfrijdende auto op de Automotive en (Schade) Verzekeringsmarkt.