Skip to main content

Digitale versus Business transformatie

Transformatie, wat verstaan we daaronder?

Transformatie is vandaag de dag een modewoord. Je voelt de urgentie om te voldoen aan de veranderende eisen van de markt. In de hectische omgeving waar kansen en technologie voortdurend veranderen, lijkt evolutie de sleutel tot het succes. Het vergt voortdurende beoordeling, aanpassing en vooruitgang om je te onderscheiden van concurrenten.

Het gevoel dat je moet transformeren om in business te blijven overheerst. Maar wat houdt transformeren nou eigenlijk in en waar moet je beginnen? Bij de voorbereiding van transformatie moeten we ook rekening houden met de gevolgen van inflatie, mogelijke recessie en impact op de toeleveringsketen.

Trends en ontwikkelingen volgen

Marktontwikkelingen vereisen dat je oog hebt voor toegepaste technologie, kostenbesparingen, efficiëntie en risicobeperking om slagvaardig en succesvol te blijven. Veel bedrijven laten zich bij transformaties leiden door technologische- en economische ontwikkelingen, waardoor eigen visie en strategie ondergeschikt worden. In het artikel dat wij eerder schreven, de wet van Amara, lees je daar meer over. Mijn advies is om eerst je strategische doelen te bepalen en daarna uit te zoeken of voor het behalen daarvan een transformatie van je organisatie nodig is en of digitale aanpassingen noodzakelijk zijn.

Doelstellingen als basis voor strategie nemen

Afhankelijk van je huidige situatie, de visie en cultuur kunnen ambities en doelstellingen heel verschillend zijn. Voorbeelden zijn marktaandeel, productinnovatie, klanttevredenheid, betrokken medewerkers en meer. Het is belangrijk om doelen heel duidelijk en eenduidig vast te leggen in een bedrijfsstrategie. Door deze intern en extern goed te communiceren weten medewerkers en relaties hoe ze betrokken zijn en bijdragen. De cultuurelementen van transities zijn een key succesfactor en worden naar mijn mening nog te weinig opgenomen in transformatie projecten.

Bedrijfstransformatie plannen en communiceren

Als de strategische doelen vastliggen wordt duidelijk welke aanpassingen in het bedrijfsmodel nodig en gewenst zijn. Vanuit productinnovatie kan bijvoorbeeld naar voren komen dat het distributiemodel, de doelgroep en dus marketing aangepast moeten worden om de nieuwe producten succesvol te introduceren en verkopen.

Bedrijven die digitale producten en diensten ontwikkelen kunnen data verzamelen over klanten, invloeden van het weer, leeftijdgebonden gedrag en meer. Vanuit de verzamelde data kan een nieuw product of dienst ontstaan. Dergelijke ontwikkelingen vereisen een volledig aangepast businessmodel. Als voorbeeld een platform businessmodel, waarin data centraal staat en de waardeketen in twee richtingen beweegt. Als je meer over het koopgedrag van klanten weet, kan je ze beter bedienen, waardoor je meer klanten aantrekt. Hetzelfde geldt voor de relatie met je leveranciers.

De heer Metcalfe herkende de kracht van dit model al omstreeks 1980 en schreef zijn Wet van Metcalfe. Heel kort door de bocht stelt Metcalfe dat de economische waarde van een netwerk toeneemt, naarmate er meer elementen in het netwerk zijn verbonden.

Bedrijfstransformatie is dus de consequentie van een bedrijfsstrategie. Daarin spelen structuurelementen de hoofdrol. Samen vormen ze de architectuur van de organisatie. Hoe rigoureuzer en ingrijpender de transformatie van je bedrijfsmodel is, des te belangrijker is het om de cultuur aspecten daarvan maximaal te integreren in je plan van aanpak. Mensen moeten zich prettig voelen in de organisatie. Denk maar aan een huis waarin je prettig woont. Dat gevoel wil je ook in je werkomgeving behouden.

Digitale Transformatie volgt de Bedrijfstransformatie

De bedrijfsstrategie wordt ondersteund met een digitale strategie. Een digitale aanpak kan heel breed worden gezien. In dit artikel wil ik de scope beperken tot data en alle elementen die nodig zijn voor verzamelen, opslaan, verwerken en delen van data met medewerkers, klanten en leveranciers. Dat is nog steeds veel en het doel, de inhoud en verantwoording van een digitale transformatie moeten dus heel concreet beschreven worden. Het belangrijkste uitgangspunt voor een digitale transformatie is dat deze ondersteunend is aan een bedrijfs-transformatie. Technologische veranderingen moeten dus altijd gemotiveerd worden vanuit bedrijfsdoeltellingen.

Mijn suggestie is om data leidend te maken en de digitale elementen die nodig zijn voor het verzamelen, opslaan, verwerken en delen daarop aan te passen. Bedrijfsdoelen bepalen welke inzichten nodig zijn om te sturen op KPI’s. Besluitvorming moet gebaseerd zijn op betrouwbare informatie. Om data te transformeren naar dynamische inzichten, is een datastrategie vereist. Vanuit de datastrategie komt naar voren welke impact dat heeft op IT, oftewel de digitale elementen. Over de impact van data op IT en hoe je daar invulling aan geeft, kan je uiteraard ook een heel hoofdstuk schrijven. Idee voor een volgend artikel. 😊

Resume

Verandering is een constante factor en vereist dat je voortdurend vooruitkijkt en in beweging blijft als organisatie.

  1. Strategie, uitvoering en governance moeten daarbij geïntegreerd zijn
  2. Je bedrijf, digitale technologie en data bewegen en transformeren daarbij synchroon
  3. Succes van transformatie wordt mede bepaald door culturele (gedrag) aspecten die een rol spelen
  4. Welke aanpassing heeft jouw organisatie nodig? Hoe ga jij bijdragen aan het bestaansrecht van morgen en hoe kunnen we je daarbij helpen?

In een volgend artikel deelt een collega zijn kennis en ervaring over de combinatie van structuur en cultuur elementen als fundament van de organisatie. Wordt vervolgd!

Neem gerust contact op of lees onze andere prikkelende artikelen