Skip to main content

Blog: ‘De 7 do’s in de installatiebranche’

De ontwikkelingen in de installatiebranche zijn dusdanig dat ook aandacht voor de interne organisatie een voorwaarde is voor een succesvolle toekomst en het realiseren van ambities.

Meer werk met dezelfde mensen

“Vanaf de eerste oprichting aan de keukentafel zijn we altijd bezig geweest met de techniek en kwaliteit.”

De ontwikkelingen in de installatiebranche zijn dusdanig dat ook aandacht voor de interne organisatie een voorwaarde is voor een succesvolle toekomst en het realiseren van ambities.

“We hebben nooit echt, ….. ECHT …. aandacht gehad voor hoe we dit werk het beste kunnen organiseren terwijl de complexiteit door inzet van IT etc. enorm is toegenomen. En dit bijt ons nu in ons achterste”

Het principe om een bepaald gewenst resultaat te produceren door het werkelijke resultaat te meten, te vergelijken met de gewenste waarde, en bij afwijking het systeem bij te sturen is binnen de installatie branche goed bekent.

Onduidelijkheid ontstaat als er binnen het “organisatie regelsysteem” binnen de volgende gebieden zogenaamde “regelfouten” ontstaan:

▪ Onduidelijke doelen. De doelen zijn voor velerlei uitleg vatbaar en gaan over een bonte variëteit van acties en activiteiten. Iedereen heeft eigen doelen; ze zijn soms strijdig. Doelen zijn noodzakelijkerwijs vaag om die verschillen te overbruggen en om de vele verschillende betekenissen in zich te dragen. Soms hebben de doelen enige relatie met de praktijk in een organisatie, soms staan ze er helemaal los van.

▪ Onduidelijke werkprocessen. Het oorzakelijke verband tussen werkactiviteiten en resultaten is niet altijd goed te leggen. Wat is een goed project? Wat is een goede klantbediening? Wat is een goede facturatie? Wat is een goede calculatie? Mensen doen vaak dingen naar beste vermogen en inzicht. Maar ze verschillen daarin ook in grote mate. Wat de een goed vindt, vindt de ander slecht.

▪ Onduidelijke participatie. Wie is waar bij betrokken? Wie neemt de besluiten? Wie zit waar bij? We willen graag draagvlak, betrokkenheid, commitment. We over- leggen, sonderen, stemmen af, leggen in de week en laten ballonnen op. Stuk voor stuk allemaal woorden met een dubbelzinnige betekenissen. Want als we het precies willen weten, wordt het ingewikkeld en pijnlijk en krijgen we (on- gewenste) tegenstellingen of conflicten.

Om uit deze cirkel te stappen en weer ruimte en tijd voor de grote en ook nieuwe onderwerpen te krijgen zien wij bij The Brown Paper Company de volgende do’s”

7 do’s in professionaliseren installatiebranche

1. Stroomlijn de werkprocessen. Zorg voor goede kwaliteit van werkprocessen, een grote beheersing van werkprocessen door medewerkers en voldoende bewustzijn bij medewerkers en managers over het belang van het volgen van werkprocessen. Benadruk ook de samenhang van handelingen en verwerking van data in de processen. Onduidelijke processen leiden tot veel frustratie bij medewerkers.

2. Zorg voor duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Te veel schapen met 5 poten in een organisatie zorgt voor onduidelijkheid over wie, wat, wanneer en hoe. Te vaak zijn werkzaamheden aan individuele werknemers toegewezen (bewust dan wel zo ontstaan) wat de keten gefragmenteerd en kwetsbaar maakt voor continuïteit, bewaking en aanpassing.

3. Zorg voor voldoende operationele feedback in de vorm van eenduidige, duidelijke dashboards. Zorg ervoor dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is en dat er vanuit deze informatie gestuurd wordt.

4. Zorg voor duidelijke doelstellingen vertaald naar de werkvloer. Of eigenlijk, schrijf je strategie en doelstellingen voor de werkvloer zodat je zeker weet dat het aankomt. Management krijgt vaak de strategie en doelstellingen moeilijk vertaald van directie- naar werkvloer niveau.

5. Zorg voor een goede synchronisatie tussen de verschillende IT systemen die de keten uitmaken. Handmatige administratieve verwerking werkt onduidelijkheid, vertraging en fouten in de hand. Besteed veel aandacht aan IT training en inwerkprogramma’s om medewerkers de kans te geven om zoveel mogelijk op dezelfde wijze te werken.

6. Leid je managers goed op. Techneuten kunnen de beste leidinggevenden worden. Maar leidinggeven en technische problemen oplossen zijn twee verschillende zaken. Zorg ervoor dat horizontale promotie (specialisatie) meer waarde heeft voor bedrijf en medewerkers dan de eeuwige drang naar “hogerop”.

7. Blijf kritisch op eigen functioneren. Neem geen genoegen met de huidige status quo. Denk 2 keer na voordat stagnerende veranderingen aan het functioneren van werknemers wordt toegeschreven. Vaak ligt het aan het management dat niet voldoende kennis en kunde heeft om anders te organiseren. Managers hebben nieuwe skills, tools en processen nodig om verandering te bewerkstelligen en te borgen.

“Het installatievak is mensenwerk”

Als het installatievak mensen werk is, dan moeten vooral de mensen buiten zo goed mogelijk gefaciliteerd worden in het uitvoeren van hun werk bij de klanten. Hiervoor is een goed georganiseerde binnendienst van levensbelang. Denk hierbij aan Processen, structuur, besturing en cultuur. Regel dit goed in met voldoende duidelijke afspraken en nog voldoende regelruimte voor de professionals en creëer een platform voor voldoende tractie om ambities te realiseren.

Wil je meer weten over organisatieveranderingen? Meer lezen

Andere interessante blogs voor jou…

Als er vragen zijn, dan helpen we jullie graag verder op weg.

Neem contact met ons op