Skip to main content

Voeg de data bij het woord

Data

Voeg de data bij het woord! Een variatie op een bekend gezegde, waarmee oorspronkelijk bedoeld wordt dat we activiteiten moeten uitvoeren zoals we ze besproken hebben. Met de variant in de titel wordt benadrukt dat we voor de diensten die we aanbieden, projecten en rapportages die we uitvoeren, ook de daarvoor geschikte data moeten aanvoeren. Zonder de juiste actuele data…

Read More

Innovatie & technologie

innoveren

Innovatie volgt technologie – of andersom? “”We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run,”” (“Definition of Amara’s law | PCMag”) Roy Charles Amara (7 april 1925[1] – 31 december 2007) was een Amerikaanse onderzoeker, wetenschapper, futurist en voorzitter van het Institute for the Future. Hij werd vooral…

Read More