Skip to main content

Oefening baart kunst

oefening

Oefening baart kunst. Geen verandering baart zorgen! Bekende spreekwoorden zijn lang geleden ontstaan en bevatten vaak woorden of termen die in het hedendaagse taalgebruik minder of helemaal niet meer voorkomen. Desondanks gebruiken we die oude spreekwoorden nog steeds om kort en krachtig iets duidelijk te maken. Verandering is gewenst: De kop van dit artikel geeft aan dat je vanuit kennis…

Read More

Innovatie die werkt

Wat doe jij om te innoveren en wat doet innovatie voor jou?   Historie Eind jaren 70 was het Greenhouse Effect binnen Exxon Mobile bekend, waarbij een directe link gelegd werd tussen de opwarming van de aarde en gebruik van fossiele brandstoffen. Exxon Mobile onderzocht de effecten en gevolgen van CO2 op het broeikaseffect en investeerde in ontwikkeling van alternatieve…

Read More

Slagvaardig Organiseren van Sport

verandermanagement, leren en ontwikkelen

Om sport slagvaardig te organiseren, zijn er verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Hier zijn enkele belangrijke stappen en overwegingen: Duidelijke doelstellingen en visie: Stel duidelijke doelen en een visie op voor de sportorganisatie. Dit helpt bij het bepalen van de richting en het nemen van beslissingen die in lijn zijn met de overkoepelende doelstellingen. Competent leiderschap: Zorg voor…

Read More